Уштеда

Уштеда , поступак издвајања дела текућег дохотка за будућу употребу или протока ресурса на тај начин акумулираног током датог временског периода. Штедња може имати облик повећања депозита у банкама, куповине хартија од вредности или повећаног готовинског поседовања. На опсег до којег појединци штеде утичу њихове преференције за будућу над садашњом потрошњом, њихова очекивања од будућих прихода и донекле каматна стопа.

уштеда

штедња Старе књижице штедње Аустралијске банке Цоммонвеалтх, издата 1977. Јохн Ротенстеинколико супервећастих прстенова имају патриоте

Постоје два начина да појединац измери своју штедњу за дати обрачунски период. Један је да проценимо његов приход и одузмемо тренутне трошкове, а разлика је у његовој уштеди. Тхе алтернативни је да испита свој биланс стања (своју имовину и дугове) на почетку и на крају периода и измери повећање нето вредности, што одражава његову уштеду.која је органела место ћелијског дисања

Укупна национална штедња мери се као вишак националног дохотка преко потрошња и порези и исто је што и национална инвестиција, или вишак нето националног производа над деловима производа који се састоје од потрошних добара и услуга и предмета купљених од државних расхода. Дакле, на рачунима националног дохотка штедња је увек једнака инвестицији. Алтернативна мера уштеде је процењена промена укупне нето вредности током одређеног временског периода.

Штедња је важна за економски напредак земље због њене повезаности са инвестицијама. Да би дошло до повећања производног богатства, неки појединци морају бити спремни да се уздрже од трошења целокупног дохотка. Напредак не зависи само од уштеде; такође морају постојати појединци спремни да инвестирају и тиме повећају производни капацитет.